Πελατολόγιο - Λοιποί Φορείς Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Λοιποί Φορείς Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

 

 • EUROPEAN COMISSION
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΓΕΕΘΑ
 • COSMOTE - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ OTE 
 • ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
 • ΙΒΜ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Μ.)
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΓΕΤ
 • ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
 • > 20 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ