Λοιποί Φορείς Υγείας

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 • ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
 • ΕΟΠΥΥ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • 1η ΥΠΕ
 • 2η ΥΠΕ 
 • 6η ΥΠΕ
 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ - ΕΟΜ
 • ΙΙΒΕΑΑ – ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • ΕΚΕΨΥΕ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 • ΔΙ.ΚΕ.Δ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ
 • ΔΙ.ΚΕ.Δ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ
 • ΔΙ.ΚΕ.Δ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ